Verhelpen van storingen, error codes 01 t/m 10

service team

Hieronder tref je een overzicht van alle mogelijke error codes van het elektrische ondersteuningssysteem van Heinzmann van de codes 01 t/m 10. Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact op met onze service afdeling op het telefoonnummer +31 (0)541-572 470 of stuur een e-mail naar service@huka.nl.

Error code 01: hardware storing

Deze errorcode duidt op kortsluiting, overspanning en/ of een losse verbinding. Graag controleren in onderstaande volgorde:

 • Is de motorpower stekker goed aangesloten?
 • Is de accustekker goed aangesloten?
 • Is de motorpower kabel beschadigd?
 • Is de accu kabel beschadigd?
 • Zijn de motor en accu connector goed aangesloten op de printplaat in de controllerbox?
 • De printplaat kan beschadigd zijn. Een mogelijke oplossing is om de printplaat vervangen.

Error code 02: motor storing

Deze errorcode duidt op een losse verbinding en/ of een defecte motorsensor. Graag controleren in onderstaande volgorde:

 • Is de motorsignaalstekker goed aangesloten?
 • Is de motorsignaal kabel beschadigd?
 • De motor kan defect zijn. Een goed werkende motor aansluiten om dit te controleren. 
 • Is de motorsignaalkabel goed aangesloten op de printplaat in de controllerbox?
 • De printplaat kan beschadigd zijn. Een mogelijke oplossing is om de printplaat vervangen.

Error code 03/ 04: gashandvat storing

Deze errorcode geeft aan dat de gashendel niet in nulstand staat en/ of het gaat om een losse verbinding. Graag controleren in onderstaande volgorde:

 • Was de gashendel open gedraaid tijdens het opstarten?
 • Is de gashendelkabel beschadigd?
 • Is de connector van de gaskabel goed aangesloten op de printplaat in de controllerbox?
 • De printplaat kan beschadigd zijn. Een mogelijke oplossing is om de printplaat vervangen.

Error code 05: trapassensor storing

Deze errorcode geeft aan dat de trapas onjuist is gemonteerd, pedalen belast zijn tijdens het opstarten en/ of er is sprake van een losse verbinding. Graag controleren in onderstaande volgorde:

 • Is de sensor belast tijdens de opstart? Start de motor dan opnieuw op zonder kracht op de pedalen te zetten.
 • Is het juiste model sensor ingesteld in de software?
 • Is de sensorkabel stekker goed aangesloten?
 • Is de trapas juist gemonteerd? Een kleine rotatie kan een storing veroorzaken.
 • Is de sensorkabel beschadigd?
 • Is de connector van de sensorkabel goed aangesloten op de printplaat?
 • De printplaat kan beschadigd zijn. Een mogelijke oplossing is om de printplaat vervangen.

Error code 06: hardware storing

Om de storing te verhelpen dien je de accu opnieuw te monteren. Vervolgens start je het systeem opnieuw op. Blijft de storing bestaan, dan dien je de printplaat te vervangen.

Error code 07/08/09/10: voltage storing

07: snelle overvoltage
08: langzame overvoltage
09: snelle ondervoltage
10: langzame ondervoltage: Deze errorcode geeft aan dat er gefietst wordt met een te hoge snelheid en/ of er is sprake van een losse verbinding.

Graag controleren in onderstaande volgorde:

 • Is de max. snelheid overschreden (25km/h)?
 • Is de accu leeg?
 • Is de motorpower stekker goed aangesloten?
 • Is de accustekker goed aangesloten en is de accu goed gemonteerd in de slede?
 • Is de motorpower kabel beschadigd?
 • Is de accu stekker beschadigd?
 • Zijn de connectoren goed aangesloten op de printplaat in de controllerbox?
 • De printplaat kan beschadigd zijn. Een mogelijke oplossing is om de printplaat vervangen.

Terug naar error code overzicht

Terug naar dealer pagina overzicht